Menšiny v českém a polském právu Srovnávací analýza ve světle judikatury

Sylva Řezníková

Dostupnosť
skladem
Vydavateľ
Počet stran
124
Rok vydání
2024
ISBN
978-80-7502-719-1
EAN
9788075027191
Monografie se věnuje srovnání právní úpravy postavení národnostních a etnických menšin v českém a polském právu. Tyto dvě jurisdikce byly zvoleny pro částečnou podobnost právních kultur, jazykovou spřízněnost obou zemí a srovnatelnou novodobou právní historii. Analýza se zaměřuje na srovnání poskytování právních záruk národnostním a etnickým menšinám v obou zemích a odhaluje, že přes podobné rysy právních kultur je mezi českým a polským právním systémem ochrany menšin řada odlišností. V obou zemích jsou základní záruky menšinám poskytovány ústavou, a dále jsou hlavní záležitosti upraveny v zákonech věnovaných výlučně národnostním a etnickým menšinám. Oba zákony upravují obdobné oblasti, tedy vzdělávání v menšinových jazycích, další jazyková práva či zastoupení menšin v poradních orgánechcelostátních vlád. Český menšinový zákon je přitom obecnější a odkazuje s podrobnostmi úpravy na podzákonné normy či jiné zákony. Polský menšinový zákon je podrobnější a namísto nejasně definovaných pojmů, jakými je požadavek českého zákona, že určitá menšina pobývá na území státu „tradičně a dlouhodobě“, stanoví konkrétní kritéria, jako je podmínka, že určitá menšina se na území Polska vyskytuje sto let. Přestože se zvolené jurisdikce liší v přístupech, jakými v nich zákony upravují některé dílčí záležitosti, lze shrnout, že sledují podobné cíle, což vyplývá i z analyzované judikatury. V mezinárodněprávním klimatu neexistence jednoznačné všeobecně uznávané právní definice národnostní menšiny je pozice jednotlivých národnostních skupin na území států mnohdy nejasná, a přitom právě přehledná a konzistentně uplatňovaná právní úprava postavení menšin může zabránit vzniku napětí mezi národnostními skupinami či dokonce etnickým konfliktům.
Menšiny v českém a polském právu Srovnávací analýza ve světle judikatury

13,20 €


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu