Zaradené v kategóriách: PRÁVNICKÁ LITERATURA, Právní předpisy

Nový zákon o výstavbe

Dostupnosť
skladem
Vydavateľ
Počet stran
128
Rok vydání
2024
ISBN
978-80-562-0397-2
EAN
9788056203972
ZÁKON O VÝSTAVBE s aktualizovanou dôvodovou správou Zákon č. 201/2022 Z.z. z 27. apríla 2022 o výstavbe tvorí základný kameň rozsiahlej reformy stavebnej legislatívy. Poslanci rozhodli, že nový zákon nadobudne účinnosť až o 23 mesiacov po jeho schválení (1. apríla 2024), aby zainteresované organy, oranizácie, mestá a obce stihli vytvoriť podmienky pre úspešnú implementáciu reformovaných ustanovení do praxe. Ukázalo sa však, že nová právna úprava má závažné nedostatky, preto bol zákon o výstavbe dvakrát novelizovaný v roku 2023 (v čl. LIX zákona č. 201/2023 Z.z.. a v čl. XIV zákona č. 272/2023 Z.z..) a v roku 2024 bola jeho účinnosť posunutá o ďalší rok (v čl. VIII zákona č. 46/2024 Z.z.). Vzhľadom na závažnosť zmien a následnú neprehľadnosť právnej úpravy sme spracovali úplné znenie zákona č. 201/2022 Z.z. o výstavbe (za každým novelizovaným ustanovením je v rámiku uvedené pôvodné znenie). Dôvodové správy k pôvodnému zneniu zákona č. 201/2022 Z.z. a ku všetkým trom novelám (aktualizované na základe prijatých pozmeňujúcich návrhov poslancov, resp. výborov NRSR) by mali zainteresovaným právnickým i fyzickým osobám objasniť zámery ich predkladateľov – v podstate ide o jediný výklad znenia novelizovaných ustanovení, na ktorý prihliadajú súdy. ZÁKON Č. 201/2022 Z. Z. Z 27. APRÍLA 2022 O VÝSTAVBE V ZNENÍ ZÁKONA Č. 205/2023 Z. Z., ZÁKONA Č. 272/2023 Z. Z. A ZÁKONA Č. 46/2024 Z. Z.
Nový zákon o výstavbe

7,00 €


  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu