Zaradené v kategóriách: HISTORICKÁ LITERATURA

Pôdorysné dispozície stavieb mladšej a neskorej doby kamennej na Slovensku

Duriš Jozef

Dostupnosť
skladem
Vydavateľ
Počet stran
816
Rok vydání
2023
ISBN
978-80-224-2036-5
EAN
9788022420365
Na základe súboru pôdorysov stavieb zo 72 sídlisk z obdobia mladšej a neskorej doby kamennej z územia Slovenska kniha predstavuje konštrukčnú rôznorodosť dobového staviteľstva. Súpis stavieb poslúžil ako pramenná báza pre zmonitorovanie frekvencie výskytu konkrétnych stavebných typov nadzemných alebo zahĺbených stavieb. Typovo najreprezentatívnejšie pôdorysy boli použité na vytvorenie náčrtov oporných koncepcií jednotlivých typov budov. V nich sa dali rozpoznať a definovať staticky dôležité nosné základové body, základové konštrukčné línie či dôležité konštrukčné previazania. Práve špecifiká rôznych základových koncepcií tvoria podklad pre stavebno-konštrukčné interpretácie a ucelenejšie opisné architektonické rekonštrukcie najzachovalejších pôdorysných dispozícií nadzemných i zahĺbených stavieb v jednotlivých neolitických a eneolitických kultúrach na našom území.
Pôdorysné dispozície stavieb mladšej a neskorej doby kamennej na Slovensku

64,00 €


  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu