Zaradené v kategóriách: PRÁVNICKÁ LITERATURA

Katastrálny zákon s porovnaním úpravy v Českej republike

Dráčová Jana, Vojčík Peter, Barešová Eva

Dostupnosť
skladem
Vydavateľ
Počet stran
416
Místo vydání
Plzeň
Rok vydání
2012
Formát
148x205 mm
ISBN
978-80-7380-380-3
EAN
9788073803803
Původní cena: 450,-
Komentár zákona o katastri nehnuteľnosti a zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam, teda katastrálneho zákona, platného v Slovenskej republike je doplnený komentárom o porovnateľnej právnej úprave platnej v Českej republike. Tento komparatistický prístup umožňuje čitateľovi rozšíriť si znalosti z pozemkového práva o českú právnu úpravu a umožňuje aj dôslednejšie pochopenie a výklad jednotlivých právnych inštitútov upravených v platnom katastrálnom zákone. Pri jednotlivých ustanoveniach sú uvedené judikáty a to ako zo súdov v Slovenskej republike tak aj z Českej republiky. Na viacerých miestach je komentár doplnený o názory Úradu geodézie, kartografie a katastra SR uverejnené v Bulletine, ktorý tento úrad vydáva. Publikácia obsahuje aj vyhlášku, ktorou sa vykonáva katastrálny zákon a vyhlášku, ktorou sa vydáva Spravovací poriadok pre katastrálne úrady a správy katastra. V závere je uvedený stručný výklad o nadobúdaní vlastníckeho práva v Maďarsku.
Katastrálny zákon s porovnaním úpravy v Českej republike

7,50 €

14,85 € ušetríte 7,43 €

Knihu si môžete prečítať v elektronickej verzii

Levná knihovna


  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu