Zaradené v kategóriách: PRÁVNICKÁ LITERATURA, Správní právo

Postavenie správcu v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní

Štofková Petra

Dostupnosť
skladem
Vydavateľ
Počet stran
210
Místo vydání
Bratislava
Rok vydání
2012
Formát
A5
ISBN
978-80-8078-561-1
EAN
9788080785611
Publikácia je spracovaná s cieľom ponúknuť čitateľovi náhľad na jednotlivé fázy konkurzného a reštrukturalizačného konania, a to najmä z praktického pohľadu správcu. Autorka v nej reaguje na zmeny v zákone č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií vykonané zákonom č. 348/2011 Z. z., ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2012, resp. 1. januára 2013. Publikácia je členené na dve základné časti, a to „Povinnosti správcu v jednotlivých štádiách konkurzného konania“ a „Povinnosti správcu v jednotlivých štádiách reštrukturalizačného konania“. Nezostáva v nej opomenutá ani problematika oddlženia. V texte publikácie sú zahrnuté aj niektoré príklady z rozhodovacej činnosti súdov, ktoré by mali takisto napomôcť pri aplikácií zákonných ustanovení v praxi. Publikácia je určená predovšetkým správcom za účelom získania prehľadu o právach a povinnostiach, ktoré im pri výkone funkcie vznikajú, ale aj pre širokú odbornú verejnosť a každého, kto sa s problematikou konkurzov a reštrukturalizácií v praxi stretáva.
Postavenie správcu v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní

4,80 €


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu