Súčasné dimenzie právnej zodpovednosti v medicíne a zdravotníctve

Kádek Pavol

Dostupnosť
skladem
Vydavateľ
Počet stran
184
Místo vydání
Bratislava
Rok vydání
2014
Formát
A5
ISBN
978-80-8168-124-0
EAN
9788081681240
Medicína je veľmi dynamicky sa rozvíjajúca vedná disciplína, ktorá napreduje míľovými krokmi a púta pozornosť nielen zdravotníckych pracovníkov a prírodovedcov, ale aj právnikov venujúcim sa medicínskemu právu. Zdravotnícki pracovníci sa pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti každodenne stretávajú s pálčivými problémami, ktoré často nevyplývajú len zo samotného realizovania vyšetrovacích, diagnostických, terapeutických, prípadne preventívnych medicínskych úkonov, ale majú omnoho širší rámec. Predkladaná publikácia je reakciou na skutočnosť, že medicínske právo vstupuje čoraz častejšie do oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti a výkonu jednotlivých medicínskych úkonov. Publikácia je zameraná na problematiku teoretických a praktických otázok v oblasti právnej zodpovednosti v medicíne a zdravotníctve s osobitným zameraním na zodpovednosť spojenú s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a s výkonom zdravotníckeho povolania. Cieľom publikácie je poukázať na osobitosti medicínsko-právnych inštitútov, z ktorých mnohé sú v súčasnosti predmetom nespočetných, dokonca až vášnivých diskusií, a to nielen medzi medicínskymi právnikmi, lekármi alebo ďalšími zdravotníckymi pracovníkmi, ale aj medzi laikmi či pacientmi, ktorí sa často ocitnú v postavení poškodených subjektov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Publikácia je určená právnikom venujúcim sa medicínskemu právu, lekárom a ďalším zdravotníckym pracovníkom.
Súčasné dimenzie právnej zodpovednosti v medicíne a zdravotníctve

15,40 €


  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu