Zaradené v kategóriách: EKONOMICKÁ LITERATURA, Účetnictví

Analýza účtovnej závierky

Šlosárová Anna, Blahušiaková Miriama

Dostupnosť
skladem
Vydavateľ
Počet stran
440
Místo vydání
Bratislava
Rok vydání
2020
Formát
B5 / 170x240
ISBN
978-80-571-0166-6
EAN
9788057101666
Cieľom druhého vydania učebnice je komplexná analýza teoretických postupov zostavovania individuálnej účtovnej závierky a prezentácie informácií v nej, a tiež rozpracovanie základných postupov finančnej analýzy na podklade údajov individuálnej účtovnej závierky. Problematiku analýzy individuálnej účtovnej závierky rieši učebnica komplexne a všeobecne, pričom vychádza z aktuálnej právnej úpravy na rok 2020. Zameriava sa predovšetkým na účtovnú závierku malých a veľkých účtovných jednotiek, poukazuje však aj na charakteristické znaky účtovníctva mikro účtovnej jednotky. V jednotlivých kapitolách sa autorky venujú účtovnej závierke vo všeobecnosti, analyzujú uzávierkové práce z hľadiska ich obsahu, vysvetľujú identifikovanie, oceňovanie a účtovanie účtovných prípadov, takisto sa venujú všeobecným požiadavkám na zostavenie individuálnej účtovnej závierky a jednotlivým súčastiam účtovnej závierky – súvahe, výkazu ziskov a strát a poznámkam, zaoberajú sa finančnou analýzou individuálnej účtovnej závierky, a napokon vysvetľujú nadnárodnú úpravu účtovníctva. Učebnica je určená predovšetkým študentom študijného programu účtovníctvo na Fakulte hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave. Je však vhodným študijným materiálom aj pre rôzne formy vzdelávania v oblasti účtovníctva po zvládnutí metodiky účtovania, napr. pri príprave uchádzačov na audítorské skúšky, na skúšky certifikovaných účtovníkov, a môže poslúžiť aj v praxi ako pomôcka pri zostavovaní účtovnej závierky a jej následnej analýze.
Analýza účtovnej závierky

20,80 €


  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu